Sjöviks Småbåtshamn

 

Välkommen till Sjöviks Småbåtshamns hemsida.

 

Extra årsmöte den 15 jan 2018 kl 20.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10 rörande förslag ny brygga under året. Se kallelse som gått ut.

 

Föreningen vill på detta sätt sprida information om föreningen,

hur man kommer i kontakt med oss och vad vi arbetar med.

Vi har märkt att medlemmar ibland inte vet vad som sades och

beslutades på ex årsmötet, vad stadgarna säger mm och därför

tänkte vi att vi startar en hemsida där man kan få information om

både stort och smått.

 

Styrelsen kommer även att sätta upp information på anslagstavlan

i hamnen och det åligger varje medlem/båtplatsinnehavare att ta del

av och följa informationen.

Så här såg det ut på städkvällen den 1 juni 2016.

.

Nyheter:

 

 3 jan -18

Extra årsmöte den 15 jan 2018 kl 20.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10 rörande förslag ny brygga under året. Se kallelse som gått ut.

 

 13 apr -16

Årsmöte den 8 maj 2016 kl 18.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut

 

• 14 okt -15

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 

• 28 sep -15

Upptagning av bryggor sker den 17 oktober kl 09.00. Vi behöver vara ca 10 personer, anmäl gärna via facebook eller mail till info@sjoviks-sbh.se

 

• 27 apr -15

Årsmöte den 10 maj 2015 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelser är utskickade.

 

• 20 sep -14

Årsmötesprotokoll 2014 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 

 4 apr -14

Årsmöte den 11 maj 2014 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut.

 

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

Copyright ® 2009-2015 sjoviks-sbh.se