Sjöviks Småbåtshamn

 

Avgifter från och med 2012.

 

1. Inträdesavgiften för nya medlemmar är 1000 kronor. Detta är en avgift

som inte återbetalas när medlemmen lämnar föreningen.

 

2. Årsavgiften är 1000 kronor för medlemmar som skall nyttja båtplatsen

innevarande säsong.

 

3. Medlemmar som lämnar båtplatsen till andra-handsuthyrning får betala en

årsavgift på 500 kronor.

 

4. Personer som blir erbjudna en andra-handsplats skall erlägga en

säsongsavgift på 1000 kronor.

 

5. Vi har ett begränsat antal bom-nycklar som medlemmar kan hyra och

för dem gäller att en depositionsavgift på 1000 kronor tas ut.

Denna avgift betalas tillbaka när nyckeln återlämnas.

Till denna nyckel kommer det dessutom till en avgift på 500 kronor per säsong.

 

6. Avgifterna skall betalas i tid annars kan medlem uteslutas ur föreningen och

därigenom tappa sin båtplats.

 

7. Var vänlig och ange båtplats och namn som referens när ni betalar in avgifterna.

 

8. Från 2015 tar vi ut en köavgift på de som står i kö för båtplats eller bomnyckel. Avgiften fastslogs till 100 kr per år vid årsmötet 2014.

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

Copyright ® 2009-2015 sjoviks-sbh.se