Sjöviks Småbåtshamn

 

Protokoll och stadgar.

 

Nedan finner ni det sista årsmötesprotokollet och föreningens stadgar.

Dessa filer är nedladdningsbara och sparade som pdf-format vilket medför

att de öppnas med ex programmet "Adobe Acrobat Reader DC" vilket är ett gratisprogram som finns för nedladdning på http://www.adobe.com/se/.

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

Nyheter:

 

 3 jan -18

Extra årsmöte den 15 jan 2018 kl 20.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10 rörande förslag ny brygga under året. Se kallelse som gått ut.

 

• 14 okt -15

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu här.

 

• 27 apr -15

Årsmöte den 10 maj 2015 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelser är utskickade.

 

• 20 sep -14

Årsmötesprotokoll 2014 nu på hemsidan.

 

 4 apr -14

Årsmöte den 11 maj 2014 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut.

 

 11 apr -13

Årsmöte den 5 maj 2013 kl 17.00 i bilbliotekslokalen. Kallelse är på väg ut.

Copyright ® 2009-2015 sjoviks-sbh.se