Sjöviks Småbåtshamn

 

Styrelsen.

 

Styrelsen består idag av 4 ledamöter - ordförande, kassör,

sekreterare och arbetslagsansvarig.

Till vår hjälp har vi dessutom två stycken revisorer som granskar räkenskapet

för föregående räkenskapsår samt en revisorsuppleant.

 

Nedan ser du vilka vi är och hur du får kontakt med oss.

BILD KOMMER                                               

              Kassör                                 Arbetslag                        Ordförande                         Sekreterare

             Hansi Rosenthal                  Tomas Bodehed              Henrik Stålros                    Karin Rohlen

            Tel: 0732-700171                Tel: 0302-43590              Tel: 0302-43512                 Tel: 0709-816831

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

Nyheter:

 

• 28 sep -15

Upptagning av bryggor sker den 17 oktober kl 09.00. Vi behöver vara ca 10 personer, anmäl gärna via facebook eller mail till info@sjoviks-sbh.se

 

• 27 apr -15

Årsmöte den 10 maj 2015 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelser är utskickade.

 

 4 apr -14

Årsmöte den 11 maj 2014 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut.

 

• 5 maj -13

Vid årsmötet valdes Henrik Stålros till ordförande för 1 år, Karin Rohlen till sekreterare för 2 år och revisorer samt revisorsuppleant omvaldes för 1 år.

 

• 6 maj -12

Vid årsmötet omvaldes ordförande för 1 år, kassör för 2 år och revisorer samt revisorsuppleant för 1 år.

Copyright ® 2009-2015 sjoviks-sbh.se